Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
TV glosy, recenze, reflexe

TV glosy, recenze, reflexe

Ať se díváte na bednu, anebo přes počítač, naši autoři jsou s vámi

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Svět Tomáše Koloce

Svět Tomáše Koloce

Obtížně zařaditelné články autora, který moc nectí obvyklé žánry, zato je nebezpečně návykový

Krajské listy mají rády vlaky

Krajské listy mají rády vlaky

Někdo cestuje po hopsastrasse (pardon, dálnicích), jiný létá v oblacích, namačkaný jak sardinka...

Škola, základ života

Škola, základ života

Milovický učitel je sice praktik, o školství ale uvažuje velmi obecně. A 'nekorektně'

Na Ukrajině se válčí

Na Ukrajině se válčí

Komentáře a vše kolem toho

Praha 2 novýma očima

Praha 2 novýma očima

Vše o pražské Dvojce

Album Ondřeje Suchého

Album Ondřeje Suchého

Bratr slavného Jiřího, sám legenda. Probírá pro KL svůj bohatý archiv

Chvilka poezie

Chvilka poezie

Každý den jedna báseň v našem Literárním klubu

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Literatura o šoa

Literatura o šoa

Náš recenzent se holocaustu věnuje systematicky

Vaše dopisy

Vaše dopisy

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

Společnost očima KL

Společnost očima KL

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Cena vody pro rok 2014 v Ústeckém kraji

01.12.2013
Cena vody pro rok 2014 v Ústeckém kraji

Foto: Profimedia.cz

Popisek: S nedostatkem vody se potýká hned několik obcí na Křivoklátsku.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2014 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 80,40 Kč/m3, z toho vodné 41,15 Kč/m3 a stočné 39,25 Kč/m3 (uváděno bez DPH).

Cena vody na rok 2014 v regionu působnosti SVS tak reflektuje výsledky jednání s akcionáři, tj. představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, kteří po letošní červnové valné hromadě volali po diskusi k ceně vody. Vedení SVS této výzvě vyšlo vstříc a tak během podzimních měsíců proběhlo 10 diskusních setkání, která se uskutečnila po okresech Jablonec n. N., Liberec, Česká Lípa, Děčín, Ústí n. L., Litoměřice, Louny, Chomutov, Most a Teplice. Hledali jsme společně kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody.

V rámci diskuse zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše finanční zdroje. Zvažovali jsme různé varianty cenotvorby a jejich dlouhodobé důsledky. Od bezpochyby jednoduché varianty ´zmražení´ ceny, které však jen krátkozrace odsouvá problém do budoucna bez ohledu na právní a ekonomické mantinely, po optimální variantu, která by v řádu let dokázala zastavit proces stárnutí majetku.

Na základě vzešlých podnětů a připomínek tak dostal management společnosti zadání stanovit cenu vody pro rok 2014 se zohledněním následujících faktorů, které cenu vody v našem regionu ovlivňují. Bylo tak nutné citlivě zvažovat tlak na cenu vody, a přitom zahrnout následující faktory:

 • stav majetku SVS vzrostl za uplynulých 20 let u vodovodů o 25% na 8 900 km, u kanalizací o  56% na 3800 km, u čistíren odpadních vod o 239% z 84 na 201,•    museli jsme nejdříve splnit požadavky na čištění odpadních vod (investice ve výši 4,6 mld.korun), máme tak splněné všechny legislativou vyvolané investice do rekonstrukcí čistíren odpadních vod, zatímco ostatní vodárenské společnosti to ještě čeká, tj. dojde u nich ke skokovému zdražení ceny  vody
 • dlouhodobým trendem je pokles spotřeby vody ze 159 l/os./den (1993) na 80 l/os./den, tento  pokles je dán především výrazným útlumem průmyslu (ruší se pivovary, textilky atd.). Zároveň náklady na  potrubí jsou stejné, ať jím proteče 1litr nebo 1000litrů, tím pádem se stejné náklady rozpočítávají na méně litrů, čímž je jeden litr dražší
 • počet obyvatel přitom nestoupá, jen migrují v rámci území, proto zvýšení spotřeby domácností nelze očekávat, naopak klesá hustota osídlení a tím roste nákladovost na připojení 1 obyvatele, neboť připojit 40 obyvatel v 10 rodinných domech je nesrovnatelné s připojením 40 obyvatel v 1 obytném domě
 • vodohospodářský majetek je daleko za svou životností, za současného tempa budeme potřebovat na celkovou obnovu majetku 133 let, dostáváme se tak do situace, že majetek nadále stárne, proto maximálně využíváme nástroje k analýze, hodnocení, a bodování stavu majetku tak, aby  prostředky do obnovy směrovali do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu
 • vlastní finanční prostředky získané z vodného a stočného stále nepokrývají skutečnou  potřebu obnovy podle stavu infrastruktury
 • nejsme obec pro pár obyvatel s vlastním zdrojem pitné vody a jednou malou čistírnou odpadních vod, která opomíjí tvorbu zdrojů na obnovu majetku a do svých sítí neinvestuje
 • nadále chceme udržet princip solidarity, kdy platí stejná cena na celém území působnosti SVS bez ohledu na skutečné náklady v daném místě


Výše uvedené faktory samozřejmě způsobují rozpor mezi naší snahou co nejméně zatěžovat obyvatele, přitom dodržovat principy péče řádného hospodáře a nezpůsobit vybydlení vodohospodářského majetku. V horizontu několika desítek let by již nebyl tento majetek vůbec provozuschopný. Přesto v rámci našich kalkulací klademe důraz na udržení sociální únosnosti ceny vody, která podle Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje 2% z čistých příjmů domácností (v našem případě kalkulujeme na základě statistických údajů pro severní Čechy), a zároveň hledáme rozumnou míru na potřebnou obnovu majetku.

Po vynaložení veškerého úsilí se vedení společnosti podařilo stanovit cenu vody na rok 2014 a rozhodlo o navýšení ceny vody pouze o 3,9% oproti možným 7,5% dle akcionáři schváleného Podnikatelského záměru a zároveň navzdory loňským předpokladům 5,9%, což v absolutním vyjádření znamená nárůst o 3,48 Kč/m3 ve srovnání s rokem 2013.

Cena V+S pro rok 2014

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s 15 % DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

41,15

47,32

Voda odkanalizovaná (stočné)

39,25

45,14

Celkem cena vody

80,40

92,46V souvislosti s navýšením ceny o 3,9% uvádíme významné změny jednotlivých položek, které nárůst ceny vody tvoří. Jedná se tak o výsledek působení celé řady faktorů, které se dají shrnout do dvou hlavních:

 • odhadovaný pokles spotřeby vody o 2,37%
 • nárůst celkových nákladů je pouze o 1,42 % (tedy méně než inflace) dílčí „podpoložky“ celkových nákladů:
 • nárůst cen za materiály a paliva jen o 2,00 % (i přes nepříznivý vliv kurzu koruny)
 • nárůst potřeb na opravy a havárie o 15% (nedostatečný objem financí v obnově způsobuje v konečném důsledku vyvolané potřeby oprav havárií)
 • snížení cen energií o  -3,52%
 • pokles nákladů na likvidaci odpadů o  -10,05% (efektivita)


V současnosti jde z ceny vody cca. 35% na obnovu, 40% na provoz a cca. 25% si z ceny vody bere stát ve formě celé řady poplatků a DPH (za nákup vody k výrobě vody pitné, či za vypouštění vyčištěné odpadní vody). Přitom např. v Německu je výrazně nižší zatížení sazby DPH a to pouze ve výši 7% a to jen na vodné (stočné je bez DPH), nebo v sousedním Rakousku je surová voda zdarma pro výrobu vody pitné pro veřejné zásobování.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, shrnuje: „Po zvážení sociálně-ekonomických parametrů, předpokládané výše inflace, poklesu spotřeby vody a dalších výše uvedených skutečností jsme dospěli k tomu, že zvolená nejnižší varianta navýšení ceny vody je na samé spodní hranici možného cenového rozpětí, abychom neohrozili fungování vodohospodářského majetku a byli jsme i nadále schopni zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Nakonec tak mezi starosty a starostkami převládl zodpovědný přístup, který nezpůsobí vybydlení majetku, a přesto zůstane zachována sociální únosnost ceny vody.“

Zaujal Vás tento článek? Posílejte nám svoje názory i podněty na ! Těšíme se na ně.

 

Vložil: Redaktor KL