Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
Glosy Iva Fencla

Glosy Iva Fencla

Ze Starého Plzence až na kraj světa

TV glosy, recenze, reflexe

TV glosy, recenze, reflexe

Ať se díváte na bednu, anebo přes počítač, naši autoři jsou s vámi

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Svět Tomáše Koloce

Svět Tomáše Koloce

Obtížně zařaditelné články autora, který moc nectí obvyklé žánry, zato je nebezpečně návykový

Krajské listy mají rády vlaky

Krajské listy mají rády vlaky

Někdo cestuje po hopsastrasse (pardon, dálnicích), jiný létá v oblacích, namačkaný jak sardinka...

Škola, základ života

Škola, základ života

Milovický učitel je sice praktik, o školství ale uvažuje velmi obecně. A 'nekorektně'

Na Ukrajině se válčí

Na Ukrajině se válčí

Komentáře a vše kolem toho

Praha 2 novýma očima

Praha 2 novýma očima

Vše o pražské Dvojce

Album Ondřeje Suchého

Album Ondřeje Suchého

Bratr slavného Jiřího, sám legenda. Probírá pro KL svůj bohatý archiv

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Literatura o šoa

Literatura o šoa

Náš recenzent se holocaustu věnuje systematicky

Vaše dopisy

Vaše dopisy

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

Společnost očima KL

Společnost očima KL

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Knižní recenze

Knižní recenze

Exkluzivní recenze o literatuře vážné, stejně tak i o detektivkách a jiných lehčích žánrech

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Práskl jsem učitelské platy, nabonzuji i to ostatní. Pojďme hovořit o školství s učitelem

02.12.2022
Práskl jsem učitelské platy, nabonzuji i to ostatní. Pojďme hovořit o školství s učitelem

Foto: Ilustrační foto Pixabay

Popisek: Šťastné dítě. Nebo hloupé dítě?

V jednom z předchozích textů jsem vyzradil, kolik učitelé berou. Nyní zveřejním odkaz, který je určen pro „partnerské neziskové organizace“, jehož jsem se domohl coby předseda konzervativní neziskovky „Za naše děti“, kterou nikdo nepřizval, ale byla asertivní. Ta si klade za cíl hájit zájmy dětí, rodičů a učitelů, kteří i přes současné vědecké poznání věří, že 1+1=2. Na rozdíl od expertů, kteří respektují, že nula je jednička, neboť se s ní vnitřně identifikuje, a že dvojka je nebinární.

Objem učiva se má snížit na polovinu

O co jde? Podle Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (podrobně se jí věnuje můj první článek na Krajských listech) má dojít k úpravám tzv. Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP), který od roku 2005 nahrazuje osnovy. V současné fázi má dojít ke snížení učiva na základních školách na polovinu.

Všechny autorovy texty najdete ZDE.

Pokud bych měl stručně shrnout, o co ve výše uvedené strategii jde, tak by měl být kladen zvýšený důraz na „občanské vzdělávání“, na podporu „znevýhodněných skupin“, na snížení vlivu rodiny na prospěch žáka (slovo „prospěch“ bylo nahrazeno slovem „úspěch“) atd. K dalším cílům patří zavedení „distanční výuky“ (byla schválena už rok před covidem!), vpuštění neziskovek do škol (označované jako propojení formálního a neformálního vzdělávání), posílení inkluze (označované jako „společné vzdělávání“), snížení objemu učiva tak, abychom mohli všechny tyto „moderní výukové metody“ zavést a v neposlední řadě – zavedení formativního hodnocení, aby se nepoznalo, že děti „prd umí“ (to tvrdím já).

Mimochodem – prospěch žáků má být sledován, ale informace o kvalitě výuky na jednotlivých školách má být neveřejná. Současně se ale počítá se zachováním Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který rozbil jednotné školství a přeměnil jej na 3D školství.

3D školství – diletantství, demagogie, digitalizace

Protože nepíši jen pro učitele, vysvětlím, čím se RVP liší od osnov. Zatímco osnovy byly jednotné a určovaly, co by měl žák ve kterém ročníku umět, RVP říká, „s čím by se měl žák SEZNÁMIT“ v průběhu školní docházky. Na základě tohoto dokumentu (RVP) měly školy povinnost si vypracovat vlastní vzdělávací program zvaný ŠVP – Školní vzdělávací program. Za hlavní pozitivum této nekoncepční koncepce byla uváděna především „volnost“ škol ve výběru výukových metod.

Výsledek je však jiný. Školy učí totéž (musí – na to dohlíží školní inspekce), jen v různém pořadí, což má tři důsledky. Děti mají problémy při přestupu na jinou školu (1. důsledek) a rodiče zase nemohou porovnat úroveň výuky na jednotlivých školách (2. důsledek) – vše jde přece podle plánu (u každé školy jiného). Schválně jsem zvýraznil, že by se měl žák s učivem „seznámit“. S tím jsem kdysi narazil jako učitel, když jsem řekl, že v důsledku nesmyslných projektů nestíhám učivo pořádně procvičit – tak, aby látku žáci uměli. Bylo mi řečeno, že mojí povinností dle RVP není žáky „naučit“, ale „seznámit“. A to je velký rozdíl – naučit nebo seznámit. Výsledkem je, že žáci nic neumí a nebudu lhát, když napíši, že „dvojkaři“ v šesté třídě počítají na prstech (3. důsledek).

Kde chybí systém, vládne chaos

Osobně jsem zastánce dobře promyšleného systému. A ten by měl fungovat jako hodinky. Ještě jsem neviděl žádné funkční hodiny, na jejich chodu by „participoval“ každý, „kdo má díru do pr…“, jak by řekl můj děda. Ale ve vztahu ke vzdělávání se cítí být odborníkem kdejaký „ho*noznaj“ z neziskovky, který nikdy neučil (tento výraz mě napadl, když jsem se nudil při povinné přednášce na téma „Bezpečné klima ve třídě“, pořádané – kým jiným než neziskovkou). Všechny fungující věci mají systém. Tam, kde systém chybí, vládne chaos, nepořádek a hloupost. I člověk má jen jeden mozek, který rozhoduje, a k potřebám plic se nevyjadřuje koleno, zadek ani ucho.          

Učitelé, nerušte! Odborníci se učí mluvit!

Na společenském závazku snížit objem učiva na polovinu (slovy expertů pana Plagy – je třeba učivo „odbřemenit“) pracují odborníci s plným nasazením už od jara. Nepochybuji, že pracovní kolektivy plní svou záslužnou práci podle plánu, možná i lépe. To potvrzuje v článku na Novinkách ze 3. 10. 2022 i pan Kamil Ubr z Národního pedagogického ústavu (NPI), jež má snižování objemu učiva na starosti: „Učíme se spolu mluvit, poslouchat se, tolerovat odlišné názory. Ale máme společný cíl, vytvořit program prospěšný pro děti, užitečný pro učitele a inspirativní pro další aktéry ovlivňující vzdělávání mladé generace.“

K psaní a čtení sice odborníci z NPI ještě nedošli (třeba jim odpustí psací písmo a nahradí jej indiánským), ale už nyní mají velké cíle. A možná, že mluvit umí, jen se učí „mluvit spolu“. Podobně, jako když spolu nemluví dva smrtelně uražení chlapečkové ve školce. Třeba by mohli přizvat slečnu Gretu. Ta by je usmířila a cíle – ty má ještě velkolepější než všichni důležití chlapečkové z OSN a EU dohromady!

Máme štěstí, že se odborníci zrovna učí mluvit. Alespoň na chvíli pustí ke slovu nás učitele a rodiče. Ač se o tom příliš nemluví, do připomínkového řízení k plánovaným úpravám učiva se mohou přihlásit i učitelé, ředitelé škol, neziskové organizace a při troše tvůrčího ducha i rodiče a prarodiče (neboli „klienti“ – jak píše NPI). Na konci textu je připojen odkaz na přihlašovací formulář. Tam se můžete přihlásit k hodnocení oblastí, v nichž můžete uplatnit své znalosti a zkušenosti. Abyste věděli, z čeho můžete vybírat, přikládám níže „menu“ NPI.

Jaká je struktura přihlášky?

Přihláška je běžný dokument na Google Forms a dělí se na 3 okruhy, z nichž si můžete vybrat.

A. Vzdělávací obory a oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyk, druhý cizí jazyk), Matematika, Informatika, Člověk a příroda (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis), Člověk a společnost (dějepis, „občanka“), Člověk a zdraví („tělocvik“, výchova ke zdraví), Člověk a svět práce („pracovky“, volba povolání – předměty doplnil autor článku), Umění a kultura („hudebka“ a „výtvarka“ – opět poznámka autora), Jiné.

B. Průřezová témata. To je v podstatě soubor témat diktovaných OSN, které mají z dětí „vymodelovat ovčany“, kteří rádi zemřou hlady jen proto, aby zachránili celý svět. K jakým změnám došlo zde nevím, a není to uvedeno ani ve strukturách dotazníku. Podle dosavadních kritérií to byla tato témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova.

C. Koncepční skupiny. Ty jsou následující: Základní koncepční skupina (celková koncepce), Klíčová témata (dříve klíčové kompetence, jinak jazykem normálních lidí – praktické dovednosti, mezi něž patří kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské a pracovní), Společné vzdělávání, což je jen jiný výraz pro inkluzi.

Komu je přihlašovací formulář určen?

Ačkoliv se na jednom z prvních řádků formuláře dočteme, že je určen učitelům a ředitelům škol, já jsem žádné pozvání nebo informaci z NPI, coby řadový učitel, nedostal. Přitom jiné dobré rady, týkající se inkluze, využívání výpočetní techniky při výuce atd. pravidelně dostávám. Ptal jsem se několika kolegů z Prahy a ani oni nabídku ke spolupráci při redukci množství učiva nedostali. Je možné, že měl NPI na mysli pedagogy sdružené v neziskových organizacích, jako Pedagogická komora, nebo Učitelská platforma. Nevím. Podle informací, které mám k dispozici, učitelé plošně o zhodnocení záměru požádáni nebyli.

Já jsem náš spolek (Za naše děti, z. s.) přihlásil 31. 8. 2022 – v poslední den termínu pro přihlášení neziskových organizací. A po urgenci jsme odkaz na přihlašovací formulář opravdu dostali. 

Jak by měly úpravy vzdělávacích obsahů pokračovat?

První verzi plánu, jak by se mělo upravovat vzdělávání v základních školách, by mohl mít Národní pedagogický institut (NPI) hotovou na jaře příštího roku. Návrh modernizovaného učebního plánu by měl institut předložit ministerstvu školství na podzim 2023. Nyní je možnost se přihlásit do širšího připomínkového řízení. Byl bych velice rád, pokud by se k úpravám vyjádřilo co nejvíc lidí, kteří problematice rozumí a mají co předat – tedy učitelů z praktickými zkušenostmi. Je nejvyšší čas dát Ministerstvu školství najevo, že jsou nás desítky tisíc, a že své práci rozumíme. Není přece možné, aby školství – a s ním i naše děti – vedly do pekla nepočetné, ale zato mediálně zdatné partičky aktivistů z neziskovek. Děkuji předem všem, kteří se k materiálům vyjádří.

Pokud se chcete zapojit, odkaz na přihlášku je zde. Nemáte-li žádnou organizaci, která by vás zaštítila (povinný údaj), případně nechcete uvádět školu, kde působíte, můžete klidně uvést spolek Za naše děti, z. s., přes který jsem odkaz na on-line přihlášku získal. Anebo ještě lépe - uveďte „Odborná společnost pro 3R vzdělávání“ (rozum, radost, rákoska). 

 

Vložil: Korityák Stanislav