Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
S cestovatelem Milošem Beranem

S cestovatelem Milošem Beranem

... do Číny a dál, za exotikou. Trocha povídání a nádherné fotky

Fejeton Jiřího Macků

Fejeton Jiřího Macků

Každou neděli něco trošinku hlubšího k zamyšlení od doyena redakce

Koronavirus ´2020

Koronavirus ´2020

Vše o pandemii, která pokračuje i v roce 2021

Glosy Iva Fencla

Glosy Iva Fencla

Ze Starého Plzence až na kraj světa

TV glosy, recenze, reflexe

TV glosy, recenze, reflexe

Ať se díváte na bednu, anebo přes počítač, naši autoři jsou s vámi

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Svět Tomáše Koloce

Svět Tomáše Koloce

Obtížně zařaditelné články autora, který moc nectí obvyklé žánry, zato je nebezpečně návykový

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

VIP skandály a aférky

VIP skandály a aférky

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Knižní recenze

Knižní recenze

Exkluzivní recenze o literatuře vážné, stejně tak i o detektivkách a jiných lehčích žánrech

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Povodně 2013: Jak se chovat při povodni? Co dělat, až voda opadne?

04.06.2013
Povodně 2013: Jak se chovat při povodni? Co dělat, až voda opadne?

Foto: Profimedia.cz

Popisek: Povodně, ilustrační foto

Asociace Záchranný kruh, která provozuje stejnojmenný portál, je nezisková organizace, která vznikla před osmi lety sdružením všech záchranářských subjektů a dalších institucí. Společně vyvíjí a realizuje rozsáhlý systém v oblastech prevence, informovanosti a vzdělávání obyvatel v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Odpovídá také na řadu otázek, které lidé, zasažení povodní, potřebují znát.

Co dělat před povodní?

Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.

Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci.

Přestěhujte potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.

Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.

Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času. Domácí mazlíčky vezměte s sebou nebo je přestěhujte do vyšších pater a zásobte je vodou a jídlem.

Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky uzavřete hlavní přívod plynu a vody, vypněte přívod elektrického proudu. Ale POZOR ! - Nedotýkejte se elektrických spotřebičů pod proudem máte-li mokré ruce nebo stojíte-li ve vodě.

V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.

Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.

Máte-li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zaplavená území.

Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude vám zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí.

Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc.

Dodržujte zásady pro opuštění bytu.

 

Tipy pro pohyb v zaplaveném území:

nepřecházejte tekoucí vodu; stačí hloubka cca 15 cm, aby vám proudící voda podrazila nohy. Musíte-li do vody vkročit, vybírejte si místa, kde je vody klidnější a kontrolujte si hloubku vody před vámi, např. tyčí.

nevjíždějte do zatopených míst. Uváznete-li s vaším vozem v zaplaveném místě, snažte se co nejrychleji dostat z vozu na vyvýšené místo je-li to pro vás bezpečné. Vozidlo může být vodou velmi snadno odneseno do větší hloubky.

neparkujte při nebezpečí vzniku povodně vaše vozidlo na březích potok, řek či kanálů.

V důsledku vzniku mimořádné situace na vybraném vodním díle může dojít až k protržení hráze přehrady a vzniku průlomové vlny. Tato situace svým rozsahem, destrukčními účinky a rychlostí průběhu vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření (varování a evakuace obyvatel, zvířat a cenného majetku).

 

Doporučená opatření občanům ke snížení ohrožení životů, zdraví a majetku při vzniku zvláštní povodně:

Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním díle):

Zajistěte si trvalý poslech hromadných informačních prostředků.

O vzniku a ohrožení průlomovou vlnou budete informováni sirénami, hromadnými informačními prostředky nebo orgány samosprávy a státní správy.

Informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu průlomové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech evakuace obyvatel.

Informujte sousedy, připravte rodinu a domácí zvířata k okamžité evakuaci.

Připravte si evakuační zavazadlo.

Důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů a za žádných okolností nezůstávejte v bytě při vyhlášení evakuace.

 

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze přehrady):

Varujte sousedy a v případě potřeby jim pomozte při evakuaci.

Uvolněte zvířata nacházející se na území ohroženého zvláštní povodní.

Odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.

Co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění.

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštní povodní výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.

 

Jak se chovat po povodni?

 

Váš dům byl zasažen povodní. I když už voda opadla, mějte na paměti těchto několik rad:

nevstupujte do tekoucí vody, nepřibližujte se k poškozeným budovám dokud nedostanete pokyn, nevracejte se domů bez povolení příslušného pracovníka (starosta obce, velitel zásahu hasičů, statik apod.)

věnujte i nadále pozornost zprávám o počasí a varováním před případnou další povodní.

nechte si zkontrolovat stav rozvodů (elektřina, plyn, voda) v domě; nepoužívejte nezkontrolované elektrické spotřebiče - mohou být zdraví i životu nebezpečné.

s úklidem domu vám mohou pomoci dobrovolníci z nevládních organizací, starosta obce vám může podat informaci o možnostech finanční pomoci.

dokumentujte si průběžně škody na vašem majetku; kontaktujte zástupce vaší pojišťovny.

Povodně představují riziko pro vaše zdraví i psychiku. Věnujte pozornost sobě, své rodině i vašim sousedům a známým:

vyhněte se kontaktu s tekoucí vodou. Voda při povodni může obsahovat ropné látky, biologický odpad či chemikálie.

snažte se co nejdříve opravit závady na septiku, kanalizaci či čistírně odpadních vod. Další únik odpadních vod zvyšuje riziko onemocnění.

informujte se u svého dodavatele pitné vody o kvalitě vody v potrubí a používejte ji jen po schválení.

očistěte a desinfikujte vše, co je vlhké. Zachovejte jen trvanlivé potraviny v uzavřených obalech. Rozmrazené či jinak poškozené potraviny vyhoďte. Zvažte, které oblečení si ponecháte, tkanina může obsahovat chemikálie z kontaminované vody.

dostatečně odpočívejte a jezte. Stanovte si reálný harmonogram úklidových prací.

při známkách stresu (vyčerpání, podrážděnost, nespavost či odevzdanost) vyhledejte včas odbornou pomoc.

Pokyny pro činnost po povodni vám poskytne starosta obce či zástupci nevládních organizací (třeba Adra).

 

Další důležité informace:

Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem.

Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci, zajistěte provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením.

Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita, u vlastních studní proveďte jejich vyčištění, desinfekci a několikanásobné odčerpání vody, nechte si provést laboratorní prověření kvality vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.

Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč.

Pokud je to možné, aktivně se zapojte do likvidace následků povodní, obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější.

Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.

Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.

Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.

Zaujal Vás tento článek? Posílejte nám svoje názory i podněty na ');! Těšíme se na ně.

 

Vložil: Anička Vančová

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace