Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
S cestovatelem Milošem Beranem

S cestovatelem Milošem Beranem

... do Číny a dál, za exotikou. Trocha povídání a nádherné fotky

Fejeton Jiřího Macků

Fejeton Jiřího Macků

Každou neděli něco trošinku hlubšího k zamyšlení od doyena redakce

Koronavirus ´2020

Koronavirus ´2020

Vše o pandemii, která pokračuje i v roce 2021

Glosy Iva Fencla

Glosy Iva Fencla

Ze Starého Plzence až na kraj světa

TV glosář Ely Novákové

TV glosář Ely Novákové

Co budou dávat v bedně? Víme

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Pražská doprava

Pražská doprava

Zajímavosti i aktuality

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Sobota Pavla Přeučila

Sobota Pavla Přeučila

O víkendu jen lehčí čtení od našeho kulturně politického redaktora

Premiéry Pavla Přeučila

Premiéry Pavla Přeučila

Filmové hity. A nově i ty televizní

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

Přečetli jsme

Přečetli jsme

Noviny, časopisy, weby, nic zajímavého nám neunikne. S naším komentářem pak ani vám

VIP skandály a aférky

VIP skandály a aférky

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Recenze

Recenze

Exkluzivní recenze o literatuře vážné, stejně tak i o detektivkách a jiných lehčích žánrech

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Celosvětová zpráva o stavu činnosti porodních asistentek za rok 2014 naléhavě volá po investicích do kvalifikovaných porodních asistentek

06.06.2014
Celosvětová zpráva o stavu činnosti porodních asistentek za rok 2014 naléhavě volá po investicích do kvalifikovaných porodních asistentek

Autor: Archiv

Popisek: Ilustrační foto

Celosvětová zpráva o činnosti porodních asistentek za rok 2014 (SoWMy), která zkoumá situaci související s činností porodních asistentek v 73 zemích světa s nízkými a středními příjmy, naléhavě volá po investicích do vysoce kvalitní péče zajišťované porodními asistentkami, jež může pomoci předcházet přibližně dvěma třetinám všech úmrtí těhotných žen, rodiček a novorozenců a zachránit tak každý rok miliony životů.

V 73 afrických, asijských a latinskoamerických zemích, kterým se zpráva věnuje, dochází k 96 procentům z celkového počtu úmrtí rodiček, 91 procentům případů mrtvě narozených dětí a 93 procentům případů úmrtí novorozenců. V těchto státech ale působí pouze 42 procent z celosvětového počtu lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester. Investice do kvalitní péče poskytované porodními asistentkami mohou pomoci tuto mezeru zacelit a předcházet přibližně dvěma třetinám úmrtí těhotných žen, rodiček a novorozenců.

ZLEPŠENÍ

Od roku 1990 se počet úmrtí těhotných žen a rodiček snížil téměř o polovinu a počet úmrtí novorozenců o 41 procent. V 73 zemích, kterým se tato zpráva věnuje, se počet úmrtí těhotných žen a rodiček každoročně snižuje o 3 procenta a počet úmrtí novorozenců o 1,9 procenta. Od vydání minulé zprávy o činnosti porodních asistentek v roce 2011 přijaly sledované státy, jejich vlády, regulatorní orgány, vzdělávací instituce, profesní asociace i nevládní organizace výrazné kroky na zlepšení péče poskytované porodními asistentkami.
- Téměř polovina (45 procent) ze 73 sledovaných zemí se snaží zachovat péči porodních asistentek v odlehlých oblastech.
- 28 procent zemí posiluje nábor i rozmísťování porodních asistentek.
- 20 procent zemí zavedlo nové zásady praxe a/nebo regulatorní rámce.
- 71 procent zemí zlepšilo sběr statistických údajů, zkvalitnilo informovanost a odpovědnost.

PŘETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉMY

Stále není dostatek odpovídajícím způsobem vzdělaných porodních asistentek zajišťujících zdravotní péči o ženy a děti. Jen 22 procent sledovaných států má dnes potenciálně dostatečný počet adekvátně vyškolených porodních asistentek k uspokojování základních potřeb žen a novorozenců. V 78 procentech zemí je vážný nedostatek porodních asistentek, což vede ke zbytečným úmrtím matek a novorozenců.

FAKTORY ÚSPĚCHU

Se zvyšujícím se počtem obyvatel rostou i nároky na důležité zdroje, jako je např. zdravotnický personál a infrastruktura. Zpráva se věnuje čtyřem faktorům, kterým je nutné věnovat pozornost, aby všechny ženy mohly pečovat o své sexuální a reprodukční zdraví a využívat služby během těhotenství a při péči o novorozence, což je jejich základním lidským právem. Zpráva zdůrazňuje pokrok, kterého bylo dosaženo od prvního vydání zprávy v roce 2011 a vyzývá ke změnám ve čtyřech hlavních oblastech: dostupnost, přístupnost, přijatelnost a kvalita péče poskytované porodními asistentkami.

Dostupnost
- Vycházíme-li ze žádoucích zdravotních dopadů je počet porodních asistentek nedostatečný. Data, která máme k dispozici, nám ovšem umožňují lépe mapovat přístupnost péče porodních asistentek.
- Mzdy porodních asistentek patří v zemích s nízkými a středními příjmy k nejnižším, a to i přes obrovský dopad, který jejich činnost má. Odměňování může zvýšit atraktivitu této profese.

Přístupnost
- K zajištění přístupu k péči porodních asistentek pro všechny ženy by státy měly připravit tzv. balíčky minimálního garantovaného ošetření. Ty by měly zahrnovat základní služby péče o reprodukční zdraví, zdraví matek a novorozenců. Tyto služby by měly být na této základní úrovni přístupné zdarma.
- Lepší sběr statistických údajů prostřednictvím informačních systémů, které dokáží změřit dostupnost kvalifikované zdravotní péče, by umožnil lépe hodnotit dostupnost péče porodních asistentek.

Přijatelnost
- Důležitým faktorem, který ovlivňuje míru využívání zdravotní péče o těhotné ženy, rodičky a novorozence, je, zda je taková péče pro ženy přijatelná z kulturního a morálního hlediska, a zda cítí respekt ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Zpráva odhaluje sedm důvodů, které ženám brání, aby vyhledaly péči porodní asistentky; některé z nich například nejsou vůbec informovány o péči poskytované porodními asistentkami a o její důležitosti během těhotenství a při porodu.
- Pouze v sledovaných 18 zemích existuje povědomí o studiích zkoumajících postoj veřejnosti vůči porodním asistentkám. Je zapotřebí dalšího rozsáhlého výzkumu, abychom dokázali dobře porozumět společenským bariérám a podpořit ženy v jejich překonávání při zajišťování péče, která jim může zachránit život.

Kvalita
- Zajišťování péče poskytované porodními asistentkami musí překonávat nedostatky ve zdrojích a infrastruktuře, což ovlivňuje kvalitu péče. Nedostačující kapacity pro vzdělávání porodních asistentek souvisí s nedostatky ve středoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání, dále s omezeným prostorem pro výuku i nízkým počtem učitelů, špatným vybavením i nedostatečnými příležitostmi pro praktické vzdělávání.
- Pouhé zvyšování počtu porodních asistentek nemůže bez zlepšené kvality péče vést ke snižování počtu úmrtí rodiček a novorozenců.

CESTA DO ROKU 2030

- Zpráva nastiňuje vizi, podle které by měly mít do roku 2030 všechny ženy v reproduktivním věku, a to včetně adolescentních dívek, univerzální přístup
k péči porodních asistentek.
- Počet těhotenství zůstane podle odhadů do roku 2030 na celém světě v nezměněné výši, tj. 166
milionů těhotenství za rok. Aby země vyrovnaly nedostatek porodních asistentek a zlepšily dostupnost jejich péče, musí posílit legislativu i plánování.
- Iniciativa Midwifery 2030, A Pathway to Health nastiňuje hlavní směry plánování a opatření, které pomohou zvýšit míru přežití rodiček a novorozenců a přispějí ke zdravému životu komunit.
- Pozdější uzavírání sňatků;
- Dokončení druhého stupně základního vzdělání;
- Zajištění sexuální výchovy pro chlapce i dívky;
- Používání prostředků antikoncepce k ochraně před HIV;
- Plánování rodiny s využitím moderních antikoncepčních metod;
- Péče o zdraví žen během těhotenství;
- Přístup k alespoň čtyřem prohlídkám – v rámci přípravy na porod a plánování řešení akutních situací;
- Požadování a přístupnost profesionální podpůrné a preventivní péče poskytované porodními asistentkami;
- Zapojení žen do rozhodování o tom, jaká péče se jim a jejich novorozenci dostane;
- Poskytování společné a účinné péče celého porodnického týmu, pokud žena potřebuje urgentní ošetření.

Příběh: Porodní asistentky v Jižním Súdánu usilují o záchranu životů žen

Jennifer Ikokole (49) začala pracovat jako porodní asistentka před 24 lety ve své rodné Ugandě. Když se před dvěma lety zapojila do programu Populačního fondu OSN (UNFPA) v Jižním Súdánu, byla si vědoma toho, že má pro svou práci přirozený talent. V nemladší zemi na světě mají jednu z nejvyšších úmrtností rodiček na světě.

Zdravotnická zařízení jsou špatně vybavená a nemají dostatek personálu. V boji za záchranu života rodiček tak země vychází doslova z ničeho. I ve velmi náročných podmínkách uprostřed humanitární krize svírající celou zemi nemohlo Jennifer nic zabránit v tom, aby zachraňovala životy žen a dětí, o které pečovala. „Když mi řekli, že mám pracovat v utečeneckém táboře, věděla jsem, že to nebude jednoduché. Podmínky jsou velmi špatné, ale pomoc maminkám je voláním, které musím vyslyšet. Je to činnost, která mě naplňuje. Je hezké vědět, že zachraňuji životy tím, že jim pomáhám bezpečně porodit,“ říká.

Porodní asistentky jsou pro mnohé těhotné ženy vůbec prvním zdravotníkem, kterého v životě potkávají. Jsou velkou nadějí pro ženy, jež nemají přístup k lékařské péči a do nemocnic, a za současné humanitární krize to platí dvojnásob. Pokud se během porodu objeví komplikace, hraje vyškolený zdravotnický personál při záchraně života matek i jejich dětí zásadní roli. Mnohé ženy v Jižním Súdánu ale rodí doma bez pomoci vyškolené porodní asistentky. V utečeneckém táboře se porodní asistentky Populačního fondu OSN spoléhají na spolupráci s místními porodními bábami, které ženy informují o péči, kterou mohou využít v provizorním zařízení umístěném přímo v táboře.

Pracovnice UNFPA při pohovoru s budoucí rodičkou v mobilním pracovišti UNFPA pro péči o těhotné ženy a matky.

GLOBÁLNÍ VÝZVA

Na záchranu životů více žen a novorozenců prostřednictvím péče porodních asistentek musí státy zahrnuté do zprávy:
- Dbát na kvalitní vzdělávání porodních asistentek, regulaci jejich činnosti a efektivní řízení
lidských i finančních zdrojů;
- Podporovat kvalitní vzdělávací programy pro porodní asistentky;
- Podpořit regulační opatření a legislativu upravující praxi porodních asistentek;
- Zajistit péči porodních asistentek adekvátní postavení v rámci národních rozpočtů na zdravotnictví a zajistit všeobecnou základní finanční ochranu všech žen;
- Podporovat služby poskytované porodními asistentkami a zajistit, aby k nim měly přístup všechny ženy;
- Poskytovat vysoce kvalitní péči, která bude ženám a jejich rodinám místně dostupná, a v případě potřeby zajistit bezproblémový transport na pracoviště vyšší úrovně;
- Zvětšit kapacitu porodních asistentek k životně důležitým úkonům v zařízeních;
- Posilovat pozici a zvyšovat počet profesních organizací porodních asistentek;
- Rozvíjet a uplatňovat systém udělující porodním asistentkám povolení k výkonu činnosti a
formulovat požadavky na další vzdělávání a obnovování licencí;
- Shromažďovat a poskytovat přesné informace týkající se činnosti porodních asistentek.

SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Realizaci Celosvětové zprávy o stavu činnosti porodních asistentek za rok 2014 koordinuje Populační fond OSN (UNFPA) a Světová zdravotnická organizace (WHO) pro iniciativu H4+ (UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women, Světová zdravotnická organizace a Světová banka) ve spolupráci s Mezinárodní konfederací porodních asistentek (ICM) a kampaní generálního sekretáře OSN Every Woman, Every Child. Mezi partnery podporující tuto iniciativu patří Australian Aid, Averting Maternal Death and Disability Programme (AMDD), Bill & Melinda Gates Foundation, Department for International Development (DFID, United Kingdom), Family Care International, Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Girls’ Globe, Instituto de Cooperación Social Integrare, International Council of Nurses (ICN), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), Jhpiego, Johnson & Johnson, Mamaye! Evidence for Action, Ministere des Affaires Etrangeres et du Développement International (France), Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, Save the Children, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), University of Southampton, University of Technology, Sydney, USAID’s Maternal and Child Health Integrated Programme (MCHIP) a aliance White Ribbon Alliance.

Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh  na ');.

Vložil: Anička Vančová

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace