Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
Volby 2017

Volby 2017

Žhavá část kampaně se blíží

Letošní Karlovy Vary

Letošní Karlovy Vary

Co se dělo na festivalu

Kultura

Kultura

Pojďme se bavit: Je tu hudba, film, knihy, výstavy, nechybí exkluzivní recenze

Životní knockouty

Životní knockouty

Dal vám život ránu na solar? Nejste v tom sami, čtěte skutečné příběhy

Kauza uprchlíci

Kauza uprchlíci

Legální i nelegálni migranti je problém, který hýbe Českem

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě celebrity dobrovolně neřeknou?

Rozhovory

Rozhovory

Politici, umělci, zkrátka každý, kdo má co říci

Vysoké Mýto přípravuje vybudování protipovodňové ochrany

25.06.2013
Vysoké Mýto přípravuje vybudování protipovodňové ochrany

Autor: Profimedia.cz

Popisek: povodně, ilustrační foto

Vysoké Mýto pokračuje v přípravách na vybudování protipovodňové ochrany v povodí Blahovského potoka. Rada města se seznámila s majetkoprávními vztahy v lokalitách budoucích poldrů a uložila oslovit vlastníky pozemků s návrhem výkupu pozemků.

Budování protipovodňových opatření je součástí projektu „Vysoké Mýto – Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu ve Vysokém Mýtě“.

V povodí Blahovského potoka bylo navrženo 5 poldrů

Návrh ochrany města proti povodním a záplavám z povodí Blahovského potoka je zaměřen na maximální snížení kulminačního průtoku povodňové vlny systémem  suchých nádrží (poldrů), které povodňovou vlnu postupně zachycují a transformují. Navržené profily hrází poldrů vycházejí primárně z morfologie terénu a dosažitelné transformační účinnosti navržených retenčních prostorů. Jejich umístění je rovněž  limitováno stávajícím a plánovaným využitím území.

V povodí Blahovského potoka bylo navrženo 5 poldrů, z nichž 3 byly vybrány jako prioritní lokality. Priorita řešení je dána především přímým ochranným efektem pro město a skutečnou realizovatelností záměrů.

Problémové lokality

Hráze poldrů jsou navrženy jako sypaná zemní tělesa se základovou výpustí a bezpečnostním přelivem. Hladina vyznačená ve výkresové příloze je plocha maximální zátopy poldrů dimenzovaná na stoletou vodu. Za běžných průtoků jsou poldry suché. Všechna navržená opatření jsou řešena jako tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření, jejichž cílem je kromě protipovodňového efektu i zlepšení stavu toků a údolních niv a posílení přírodních hodnot území - revitalizační opatření v prostoru zátopy poldrů. Jedná se například o revitalizace toků, vyhloubení tůní, výsadby lužních porostů, remízků apod.

Blahovský potok na svém dolním toku protéká zastavěným územím Vysokého Mýta, plochami s bytovou zástavbou, průmyslovou a obchodní zónou. Opakovaně zde dochází k vybřežování toku a škodám na majetku občanů a města. Limitujícími prvky jsou především zakryté úseky toku, řada mostů a lávek, které omezují kapacitu průtočného profilu koryta. Součástí povodí Blahovského potoka jsou rovněž problémové lokality nad sídlištěm Družba a nad novou zástavbou nad Průhony, kde stále dochází k významným erozním smyvům z rozsáhlých zemědělských pozemků a záplavám nemovitostí. O protipovodňové ochraně informovalo město Vysoké Mýto na svých webových stránkách.

Zaujal Vás tento článek? Posílejte nám svoje názory i podněty na ! Těšíme se na ně.

Vložil: Redaktor KL

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace