Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
S cestovatelem Milošem Beranem

S cestovatelem Milošem Beranem

... do Číny a dál, za exotikou. Trocha povídání a nádherné fotky

Fejeton Jiřího Macků

Fejeton Jiřího Macků

Každou neděli něco trošinku hlubšího k zamyšlení od doyena redakce

Koronavirus ´2020

Koronavirus ´2020

Vše o pandemii, která pokračuje i v roce 2021

Glosy Iva Fencla

Glosy Iva Fencla

Ze Starého Plzence až na kraj světa

TV glosy, recenze, reflexe

TV glosy, recenze, reflexe

Ať se díváte na bednu, anebo přes počítač, naši autoři jsou s vámi

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Svět Tomáše Koloce

Svět Tomáše Koloce

Obtížně zařaditelné články autora, který moc nectí obvyklé žánry, zato je nebezpečně návykový

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

VIP skandály a aférky

VIP skandály a aférky

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Knižní recenze

Knižní recenze

Exkluzivní recenze o literatuře vážné, stejně tak i o detektivkách a jiných lehčích žánrech

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Jedno z nejpůsobivějších pojednání o lidském údělu, Camusův Mýtus O Sisyfovi, je inspirativní i dnes. Nyní vychází v nakladatelství Garamond

14.10.2015
Jedno z nejpůsobivějších pojednání o lidském údělu, Camusův Mýtus O Sisyfovi, je inspirativní i dnes. Nyní vychází v nakladatelství Garamond

Foto: Garamond

Popisek: Albert Camus

UKÁZKA Z KNIHY „Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém: to je sebevražda. Rozhodnout se, zda život stojí nebo nestojí za to, abychom ho žili, znamená odpovědět základní filozofickou otázku.“ Těmito slovy uvozuje Albert Camus Mýtus o Sisyfovi, své jediné filozofické dílo v pravém smyslu slova. Slavný soubor esejů nositele Nobelovy ceny vydává Garamond.

Přestože se spisovatel a publicista Albert Camus (1913 – 1960) vytrvale distancoval od toho, aby byl označován za filozofa, lze pro jeho Mýtus o Sisyfovi (Le Mythe de Sisyphe, 1942) sotva najít příhodnější označení než „filozofický esej“. Podobně autor odmítal označení „existencialista“, třebaže jeho tvorba má s existencialistickým pohledem na člověka a svět velmi mnoho společného; tvrdil, že se jen snaží zorientovat ve světě, který ho obklopuje. Sám se jednoduše cítil být literátem, jakýkoliv filosofický systém pro něj měl smysl až tehdy, když se přímo týkal lidského bytí.

Mýtus o Sisyfovi představuje Camusovu filozofii absurdity

Mýtus o Sisyfovi je bezesporu jedním z nejpůsobivějších pojednání o lidském údělu. Camus ve slavném díle odhaluje absurdní postavení člověka ve světě: předvádí nám vrcholně absurdního hrdinu – Sisyfa, kterého kvůli přílišné svobodomyslnosti a neposlušnosti bohové odsoudili k nejstrašnějšímu trestu, jímž je zbytečná a beznadějná práce. Sisyfos má za úkol dovalit na vrchol hory velký balvan, který ihned padá vlastní vahou zpět na její úpatí. Je nucen pokračovat v takovéto práci do nekonečna. Pro Camuse se stal Sisyfos vhodným symbolem jeho pojetí lidského údělu. Představa, že s touto těžkou prací nebude nikdy hotov, může ubíjet, přesto v ní Camusův Sisyfos nalézá určitý – možná pochybný – smysl. Klopotná a nesmyslná práce lidského rodu sama se Camusovi ještě nejeví tragická. Tragickou se stává až tehdy, když člověk poznává úklady existence a zaujímá k této situaci určité stanovisko. Jeho hrdina „prohlédá“ poznáním nesmyslnosti života a své bezmocnosti a tím se osvobozuje od iluzí. Proto Camuse zajímá Sisyfos zvláště ve chvíli, kdy se vrací volný zpět k úpatí hory, aby se znovu chopil svého balvanu, tedy ve chvíli oddechu a přemítání o svém neradostném údělu: „… tato chvíle je chvílí vědomí.“ Pokud si člověk uvědomí absurditu života a smíří se s tím, že život nemá žádný předem daný smysl (a pokud ano, je mimo lidské síly jej odhalit), štěstí spočívá v samotné práci a existenci, nikoli v dosažení úspěchu. Podle Camuse můžeme z tohoto úhlu pohledu považovat Sisyfa za šťastného, protože zbytečnost jeho práce nebude zdrojem zoufalství.

Nejde o to prožívat život lépe, ale prožívat jej plněji 

Absurdní hrdina není Camusovi definován pouze svou vnější determinovaností, ale současně i vědomím o své situaci ve světě, v němž mu smrt připadá jedinou bezpodmínečnou pravdou. Odtud směr Camusových úvah v Mýtu o Sisyfovi, počínaje první větou: „Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém: to je sebevražda. Rozhodnout se, zda život stojí nebo nestojí za to, abychom ho žili, znamená odpovědět základní filozofickou otázku.“ Camus přitom odmítá sebevraždu jako řešení, protože tak se pouze negativně potvrzuje, že svět má nějaký smysl. Posláním absurdního člověka je naopak hledět do tváře absurditě a uchovávat střízlivý rozum, žít navzdory všemu. 

Pojetí uvědomělé absurdity a budoucnosti, na jejímž konci čeká smrt, vedou Camuse ke kultu přítomného okamžiku, jehož plné smyslové i duchovní vyžití má dát člověku nejvyšší míru intenzity životního pocitu, byť byla jeho náplň jakákoliv: „Nejde o to prožívat život lépe, ale prožívat jej plněji.“   

Aktuální vydání Mýtu o Sisyfovi nevyvrcholí tradičně samotným esejem o Sisyfovi. Poslední kapitolou je Naděje a absurdno v díle Franze Kafky, která byla ke knize přidána až později. V době vydání souboru, v roce 1942, ji byl Camus nucen vyřadit kvůli Kafkově židovskému původu.

Ukázka z knihy

Tento mýtus je tragický jedině proto, že jeho hrdina je vědomý. Jak by to vlastně bylo s jeho trestem, kdyby ho na každém kroku povzbuzovala naděje? Dnešní dělník vykonává po všechny dny života stejné úkoly a tento osud je stejně absurdní. Je však tragický pouze ve vzácných chvílích, kdy dělník je vědomý. Sisyfos, proletář bohů, bezmocný a vzbouřený, zná plný rozsah svého ubohého údělu: a právě na ten myslí během sestupování.

Jasnozřivost, která měla být jeho utrpením, zároveň dovršuje jeho vítězství. Neexistuje osud, který by se nedal překonat pohrdáním. Byť v některých dnech sestup probíhá v bolesti, je ovšem také možný v radosti. To není přehnané slovo.

Znovu si představuji Sisyfa, jak se vrací ke svému balvanu – bolest byla na začátku. Jestliže se obrazy země příliš drží vzpomínek, pokud se volání štěstí stává příliš tíživým, může smutek zaplavit lidské srdce: to je vítězství balvanu, to je sám balvan. Obrovský žal je tak těžký, že se nedá unést. To jsou naše noci v Getsemaně. Ovšem drtivé pravdy zanikají, jakmile je rozpoznáme. Tak Oidipus je zpočátku poslušen osudu, aniž ho zná. Jeho tragédie začíná ve chvíli, kdy ví. Ale v témž okamžiku pozná, byť slepý a zoufalý, že jeho jediným poutem, spojujícím ho se světem, je chladná dívčí ruka. To se pak ozvou nadnesená slova: „Navzdory tolika zkouškám, díky svému pokročilému věku a du-ševní velikosti soudím, že vše je v pořádku.“ Sofoklův Oidipus, obdobně jako Dostojevského Kirilov, tedy formuluje absurdní vítězství. Antická moudrost se spájí s moderním hrdinstvím. Člověk neodhaluje absurdno, aniž by upadl v pokušení sepsat nějakou příručku štěstí. „Ale tak úzkými cestami...?“ Existuje však pouze jeden svět. Štěstí a absurdno jsou dvě děti téže země. Jsou neoddělitelné. Byla by chyba tvrdit, že štěstí se nutně rodí z objevu absurdna. Občas se dokonce stává, že pocit absurdna se zrodí ze štěstí. „Soudím, že vše je v pořádku,“ prohlašuje Oidipus a tato slova jsou posvátná. Zaznívají v drsném a omezeném lidském světě. Učí nás, že všechno nebylo, že všechno není vy-čerpáno. Vyhánějí z tohoto světa boha, který do něho vstoupil s nespokojeností a zálibou ve zbytečných bolestech. Tato slova činí z osudu lidskou záležitost, kterou musí vyřešit lidé.

Kdo byl Albert Camus?

Přední francouzský spisovatel a publicista Albert Camus (7. 11. 1913 v Ažírsku – 4. 1. 1960 ve Francii) vyrůstal bez otce, který padl v 1. světové válce, v chudinské čtvrti. Na univerzitě v Alžíru vystudoval filozofii a literaturu. Roku 1934 se stal členem komunistické strany, kterou o rok později pro názorové neshody opustil, během následujících let vystřídal několik zaměstnání, roku 1938 se začal věnovat literatuře – stal se novinářem, zastávajícím se práv alžírských Arabů, diskriminovaných francouzskými koloniálními úřady. Spolupracoval s několika levicovými organizacemi včetně anarchistů.  V r. 1940 byl pro svou novinářskou činnost z Alžíru vyhoštěn, přesídlil  do Paříže a zapojil se do protinacistického hnutí odporu. V letech 1944 – 1947 pracoval v prestižním nakladatelství Gallimard. V téže době se spřátelil s filozofem a spisovatelem Jean-Paulem Sartrem (1905 – 1980), jedním z nejvýznamnějších představitelů filozofického směru existencialismu. Camus se sám za existencialistu nepovažoval (odlišoval se mj. optimističtějším vyzněním svých děl), ale jeho tvorba má s existencialistickým pohledem na člověka a svět velmi mnoho společného. Ve svých dílech se soustředil na problematiku odcizenosti a vzpoury, často se u něj objevuje téma strachu z osamělosti.

Spisovatel byl dvakrát ženatý – s první manželkou Simone žil jen krátce, s druhou manželkou Francine (1914 – 1979), která byla klavíristka a matematička, měli dvojčata. Camus získal r. 1957 Nobelovu cenu, jeho životní i tvůrčí dráha však byla tragicky přeťata autohavárií: v sedmačtyřiceti zahynul jako spolujezdec v autě řízeném jeho nakladatelem Michelem Gallimardem, jenž tehdy také přišel o život. O autonehodě se spekulovalo jako o atentátu.

Nakladatelství Garamond se Camusem zabývá systematicky. Již dříve vydalo jeho knihy Exil a království, Šťastná smrt, Pád, Člověk revoltující, Mor a Cizinec.

Z francouzštiny přeložila Dagmar Steinová

Brož., 184 stran, 248 Kč

Vydalo nakladatelství Garamond v Praze roku 2015 

Vložil: Anička Vančová

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace