Kraj / sekce:
Okres:
obnovit
TV glosy, recenze, reflexe

TV glosy, recenze, reflexe

Ať se díváte na bednu, anebo přes počítač, naši autoři jsou s vámi

Rozhovory na okraji

Rozhovory na okraji

Mimo metropoli, mimo mainstream, mimo pěnu dní

Svět Tomáše Koloce

Svět Tomáše Koloce

Obtížně zařaditelné články autora, který moc nectí obvyklé žánry, zato je nebezpečně návykový

Krajské listy mají rády vlaky

Krajské listy mají rády vlaky

Někdo cestuje po hopsastrasse (pardon, dálnicích), jiný létá v oblacích, namačkaný jak sardinka...

Škola, základ života

Škola, základ života

Milovický učitel je sice praktik, o školství ale uvažuje velmi obecně. A 'nekorektně'

Na Ukrajině se válčí

Na Ukrajině se válčí

Komentáře a vše kolem toho

Praha 2 novýma očima

Praha 2 novýma očima

Vše o pražské Dvojce

Album Ondřeje Suchého

Album Ondřeje Suchého

Bratr slavného Jiřího, sám legenda. Probírá pro KL svůj bohatý archiv

Chvilka poezie

Chvilka poezie

Každý den jedna báseň v našem Literárním klubu

Naše ekologie

Naše ekologie

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit

Literatura o šoa

Literatura o šoa

Náš recenzent se holocaustu věnuje systematicky

Vaše dopisy

Vaše dopisy

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce

Zápisníček A.V.

Zápisníček A.V.

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec

Společnost očima KL

Společnost očima KL

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem

Komentář Štěpána Chába

Komentář Štěpána Chába

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem

Tajnosti slavných

Tajnosti slavných

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou?

Projekt rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově bude projednán veřejně. Návrh se snaží zakomponovat požadované aktivity do cenného historického objektu a zároveň zachovat jeho hodnotné prvky

07.11.2016
Projekt rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově bude projednán veřejně. Návrh se snaží zakomponovat požadované aktivity do cenného historického objektu a zároveň zachovat jeho hodnotné prvky

Foto: ČT

Popisek: Zámek Moravský Krumlov

Veřejné projednávání projektu rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově se uskuteční dne 9. listopadu 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Návrh rekonstrukce se snaží co nejracionálnější cestou zakomponovat požadované aktivity do velmi cenného historického objektu a zároveň v co největší míře zachovat všechny jeho hodnotné prvky. Objekt je objemově ponechán ve stávajícím stavu, nejsou navrženy žádné nové hmoty, ovlivňující exteriér. Do budoucna se uvažuje o využití zámku k výstavním účelům a příležitostným kulturním aktivitám.

Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení

Architektonickým záměrem je očista objektu od nevhodných stavebních intervencí, které probíhaly především v době užívání objektu odborným učilištěm. Navrhované úpravy a dispoziční řešení maximálně respektují původní členění objektu, na jedné straně vycházejí z požadavků a představ investora o budoucím využití objektu a na straně druhé jsou limitovány požadavky na maximální zachování a obnovení původních historických konstrukcí a prvků podle představ orgánů státní památkové péče. Zásahy do interiérů zámku jsou malého rozsahu a s minimálním zásahem do historických konstrukcí – ty naopak očisťují od nekvalitních vestaveb.

V současné době nejsou všechny prostory zámku plně využívány. Pouze dílčí opravy ve 2.NP východního křídla umožnili instalaci výtvarných objektů a využití těchto prostor jako výstavní galerii.

První nadzemní podlaží

V prostoru 1NP jihovýchodního přístavku bude nově vybudováno informační centrum včetně pokladny a hygienického zázemí pro veřejnost i personál. Buňka hygienického zařízení bude řešena formou volně stojícího solitéru uprostřed místnosti tak, aby byl co nejvíce zachován autentický prostor klenuté místnosti. Zbývající prostory východního a jižního křídla budou sloužit k účelu expozice Dějin zámku Moravský Krumlov. V jižní části západního křídla je navržená smuteční síň.

Druhé nadzemní podlaží

Prostory ve východním křídle budou dále sloužit stávajícímu účelu (galerie). Nebudou zde probíhat žádné stavební ani interiérové úpravy. Část jižního křídla bude rekonstruována v reprezentativní sály města s historickou zámeckou expozicí. V jihozápadním přístavku bude s minimálními stavebními úpravami zřízen byt správce zámku.

Třetí nadzemní podlaží

Soubor místností ve východním křídle bude očištěn od nevhodných novodobých příček a vzniklé prostory budou sloužit k výstavním účelům. V jižním křídle bude odstraněna novodobá příčka, předělující velký sál. Tyto prostory budou také sloužit výstavním účelům.

Vertikální komunikace

Hlavní arkádové schodiště zámku je v poměrně dobrém stavu. V místech, kde je schodiště prošlapáno či narušeno, bude provedena pečlivá a šetrná oprava.

Technické a konstrukční řešení objektu

Žádné rozhodující konstrukční prvky nejsou v kritickém stavu. Podrobné vyhodnocení dílčích konstrukčních prvků bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace. Povrchové úpravy průčelí zámku budou prováděny důsledně podle výsledku stavebně historického průzkumu s maximální snahou o zachování původních historicky cenných omítek. Je snahou zabezpečit zdivo všech průčelí proti negativnímu působení kapilární zemní vlhkosti.

Nové povrchové úpravy na původních konstrukcích budou prováděny tradičními technologiemi v souladu s doporučeními provedených průzkumů a podle požadavků státní památkové péče. Barevnost fasád hlavní budovy a bočních křídel včetně zámecké věže bude stanovena na základě výsledku sondáže do spodních nátěrových vrstev jednotlivých průčelí. Barevnost v objemové studii vychází ze slohových analogií renesance a raného klasicismu, kdy základní omítkové plochy jsou řešeny v barvě bílé, doplněny kontrastními tesanými detaily v barvě přírodního pískovce a štukovými plastickými detaily v barvě žlutého okru.

Kamenické prvky i štukové články na fasádách, jako detaily portálů, okenních ostění, říms, šambrán apod., je potřeba očistit, rozrušené a poškozené části doplnit, případně nahradit kopiemi, zachované části konzervovat.

Skutečný stav a historická hodnota stávajících oken a dveří stejně jako ostatních truhlářských, zámečnických a kamenných prvků v interiéru budou zdokumentovány a pracovníky památkové péče bude rozhodnuto o dalším postupu.

Vybourány budou především novodobé příčky, podlahy a bezcenné přístavky (septik a betonová rampa) při vnějším průčelí zámku. Rozsah bouracích prací je zpracován na základě stavebně historického průzkumu a bude konzultován s orgány památkové péče.

V interiérech bude provedena povrchová úprava prostor při zachování a respektování všech hodnotných architektonických detailů. Budou odstraněny všechny rozvody, které vedou vně líce stěn a stropů.

Před započetím dalších stupňů projektové dokumentace musí být zpracován restaurátorský stratigrafický průzkum fasády včetně chemicko-technologických průzkumů. Současně musí být zpracován průzkum konstrukce dřevěného krovu.

Stalo se u vás něco, co by měli ostatní vědět? Napište na .

Vložil: Redaktor KL